Projekty zrealizowane bądź w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu„Skomunikowanie części usługowo- handlowo-mieszkaniowej Niska z droga krajową nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl, drogą powiatową-ulica Osiedle, planowana obwodnicą Stalowa Wola- Nisko- ETAP I”
Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Infrastruktura Techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura Komunikacyjna

Okres realizacji21.02.2011 – 31.08.2011
Wartość projektu3 503 165,30 zł
Dofinansowanie1 951 430,18 zł

 

 

Tytuł projektu„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie i Mieście Nisko z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Infrastruktura Techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna

Okres realizacji01.07.2010 – 30.10.2010
Wartość projektu1 120 681,35 zł
Dofinansowanie778 462,84 zł

 

 

Tytuł projektu"Rozwiązanie układu komunikacyjnego na Osiedlu Tysiąclecia w Nisku, z poprawą infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę publicznych dróg gminnych" (ul. Przemysłowa i tzw. "Podoficerska")
Program/Działanie

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 r.

Okres realizacjimaj 2010 - wrzesień 2010
Wartość projektu1 523 000,00 zł
Dofinansowanie762 000,00 zł

 

 

przemyslowa_01przemyslowa_03przemyslowa_07przemyslowa_09

 

 

 

Tytuł projektu"Budynek magazynowy - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury w Nowosielcu"
Program/Działanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odnowa i rozwój wsi

Okres realizacjilistopad 2009 - maj 2010
Wartość projektu493 563,51 zł
Dofinansowanie303 420,00 zł

 

01_02_03_04_

 

 

Tytuł projektu"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Zarzecze"
Program/Działanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Okres realizacjimarzec 2010 - październik 2010
Wartość projektu3 186 225,00 zł
Dofinansowanie2 039 184,00 zł

 

 

Tytuł projektu"Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zarzeczu"
Program/Działanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odnowa i rozwój wsi

Okres realizacjilistopad 2009 - maj 2010
Wartość projektu808 286,00 zł
Dofinansowanie400 000,00 zł

 

 

Tytuł projektu"Budowa zbiornika małej retencji w Nisku - osiedle Podwolina - I etap
Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Woj Podkarpackiego

Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Okres realizacjimaj 2009 -  maj 2010
Wartość projektu4 080 412,00 zł
Dofinansowanie3 468 251,00 zł

 

 

01_2010203
04050607

 

 

Tytuł projektu"Mała obwodnica Niska - budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Długą z ulicą Rzeszowską do drogi krajowej  nr 19 w Nisku"
Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Woj Podkarpackiego

Infrastruktura komunikacyjna

Okres realizacjiczerwiec 2009 - maj 2010
Wartość projektu2 156 629,00 zł
Dofinansowanie1 285 546,00 zł

 

 

Image_01Image_02Image_03Image_04
Image_05Image_06Image_07Image_08
Image_09Image_10Image_11Image_12
Image_13Image_14Image_15Image_16
Image_17Image_18Image_19Image_20
obwodnica_102obwodnica_103obwodnica_104obwodnica_105
obwodnica_106obwodnica_107obwodnica_108obwodnica_101
obwodnica_00obwodnica_03obwodnica_02obwodnica_04
obwodnica_05obwodnica_06obwodnica_01

 

 

Tytuł projektu"Kompleks boisk sportowych na Osiedlu Centrum II w Nisku - Moje boisko - Orlik 2012"
Program/Działanie

Program rządowy "Moje Boisko - Orlik 2012"

Okres realizacjilipiec 2009 - grudzień 2009
Wartość projektu1 121 000,00 zł
Dofinansowanie666 000,00 zł

 

orlik_nr1_01orlik_nr1_02orlik_nr1_03orlik_nr1_06
orlik_nr1_07orlik_nr1_08

 

 

Tytuł projektu"Sala gimnastyczna z zapleczem przy ZS w Nowosielcu"
Program/Działanie

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Ministerstwo Sportu

Okres realizacjilistopad 2008 - grudzień 2009
Wartość projektu2 159 518,00 zł
Dofinansowanie500 000,00 zł

 

 

01a02a03a04a

 

 

Tytuł projektu"Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nisku"
Program/Działanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Okres realizacjimaj 2009 - listopad 2009
Wartość projektu1 647 951,00 zł
Dofinansowanie560 000,00 zł (umorzenie 50% pożyczki)

 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nisku
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w NiskuRekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nisku

 

Tytuł projektu"Kompleks boisk sportowych na Osiedlu - Nisko Warchoły - Orlik 2012"
Program/Działanie

Program rządowy "Moje Boisko - Orlik 2012"

Okres realizacjiwrzesień 2008 - grudzień 2008
Wartość projektu1 227 332,00 zł
Dofinansowanie666 000,00 zł

 

 

orlik_nr3_01orlik_nr3_02

 

 

Tytuł projektu"Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy ZS nr 2 w Nisku"
Program/Działanie

Program rządowy - "Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży"

Okres realizacjilistopad 2007 - maj 2008
Wartość projektu492 000,00 zł
Dofinansowanie200 000,00 zł