fundusz norweski nisko cr

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorczość odgrywa fundamentalne znaczenie dla postępu społeczno – gospodarczego w naszej gminie. Jej rozkwit nie może się opierać jedynie na elementach infrastruktury publicznej, czy oferowanych usługach publicznych. Dlatego, jako podmiot administracyjny, Gmina Nisko kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, którego głównym celem jest stałe podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców.

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do wspólnego udziału w strategicznym planowaniu rozwoju naszego Miasta i Gminy. W szczególności liczę na Państwa głos w przygotowaniu działań i narzędzi, które przyczynią się do zwiększenia przedsiębiorczości.

 

Zapraszam Państwa do czynnego włączenia się w prowadzone badanie ankietowe skierowane do niżańskich przedsiębiorców. Jest ono związane z przygotowaniem projektu do Programu ROZWÓJ LOKALNY. W roku 2019 złożyliśmy wniosek w ramach tego programu, który został wybrany do II etapu oceny (wniosek zajął 12 miejsce w kraju). W chwili obecnej jesteśmy w trakcie opracowania dokumentów strategicznych, które umożliwią nam aplikowanie nawet o 10 mln EUR. Projekt wniosku opiera się w głównej mierze na szczegółowej diagnozie problemów i potrzeb, a następnie na precyzyjnym zdefiniowaniu celów i planowanych kierunków rozwoju, z zaprojektowaniem konkretnych działań. Państwa głos jest niezmiernie ważny na tym etapie.

W związku z tym, proszę Państwa o udział w badaniu ankietowym, które umożliwi nam ocenę potrzeb i problemów lokalnej przedsiębiorczości, by w sposób rzetelny i właściwy opracować zakres działań, które będą wspierać Państwa działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

Badanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v3zqj9jav76zj7zzdvvavujh

Login: NISKO

Hasło: NISKO

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

 

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Nisko