klaster zdjcieKolejne seminarium on-line nt. „Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta” w ramach Forum Rozwoju odbyło się w dniach 07-08.05.2020r. w UGiM Nisko, w którym uczestniczył zespół roboczy oraz zespół kluczowych specjalistów.

Warsztaty były poświęcone wyzwaniom, z którymi spotykają się polskie miasta prowadząc procesy transformacji cyfrowej. Celem warsztatów była nie tylko identyfikacja wyzwań oraz określenie ich wag, ale przede wszystkim wskazanie przyczyn problemów oraz wypracowanie propozycji działań i narzędzi, które pozwolą miastom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami.

Pierwszego dnia seminarium zaprezentowane zostały zarówno główne idee miasta inteligentnego, w tym wielowymiarowej transformacji cyfrowej w miastach, jak również przykłady działań i inicjatyw wspierających proces transformacji cyfrowej miast prowadzonych przez różne instytucje rządowe jak i pozarządowe oraz praktyczne rozwiązania stosowane w miastach.

Drugiego dnia warsztaty miały na celu wypracowanie kluczowych rekomendacji dla transformacji cyfrowej miast, której celem jest nie tylko optymalizacja funkcjonowania miasta, ale również uruchomienie endogennych potencjałów rozwoju.

Seminarium było też transmitowane na facebook’u ZMP, a materiał video był udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu, co umożliwiło udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników. Dzięki udziałowi w seminarium miasta mogły:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.