klaster zdjcieW dniu 04.06.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz zespół kluczowych specjalistów uczestniczył w kolejnym seminarium on–line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast.

Przedstawiono pakiet zmian dla budownictwa społecznego i komunalnego. Zaprezentowano ideę i dokonania kooperatyw mieszkaniowych jako trzeciej drogi - oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Pokazano dotychczasowe doświadczenia w ich realizacji, korzyści, a także propozycje legislacyjne. Omówione zostały także wnioski z ankiety IRMiR dot. sytuacji w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19. Także w nawiązaniu do pandemii zorganizowano debatę. Jej uczestnicy odnosili się do tezy, że po epidemii wzrośnie znaczenie mieszkalnictwa dla rozwoju małych i średnich miast.

O swoich doświadczeniach opowiadali też przedstawiciele miast: Kamiennej Góry, Rybnika, Kępic i Kępna.

Materiały i szczegółowa relacja z seminarium: http://www.miasta.pl/aktualnosci/mieszkalnictwo-istotnym-czynnikiem-rozwoju-lokalnego-relacja-z-seminarium