czlowiek roku senior 1W piątkowy wieczór, 10 marca 2017 roku podczas uroczystej gali zorganizowanej w Zajeździe „Sezam” w Stalowej Woli oficjalnie ogłoszono nazwiska tych, którzy głosami  Czytelników redakcji dziennika "Echo Dnia"oraz redakcyjnej kapituły zasłużyli na miano Człowieka Roku 2016 w powiatach niżańskim, stalowowolskim oraz tarnobrzeskim.

Statuetki laureatom wręczał redaktor naczelny „Echa Dnia”, Stanisław Wróbel. Dodatkowo kapituła redakcyjna mając możliwość przyznania od jednego do pięciu wyróżnień w każdym z powiatów, postanowiła wyróżnić maksymalną liczbę nominowanych.

czlowiek roku senior 2Człowiekiem Roku 2016 w powiecie niżańskim został - Waldemar Grochowski, w powiecie stalowowolskim - Lucjusz Nadbereżny, Grzegorz Kiełb - w powiecie tarnobrzeskim.

Władysława Krasny otrzymała wyróżnienie w powiecie niżańskim. Współzałożycielka i prezes Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku. W 2016 roku uhonorowana odznaką przyznawaną osobom zasłużonym dla miasta i gminy Nisko za działalność społeczną.

Ponadto w powiecie niżańskim wyróżnienie otrzymali: Robert Bednarz - starosta powiatu, Wacław Piędel - radny gminy Ulanów,dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Ryszard Roczniak - właściciel firmy Voster.

czlowiek roku senior 3Po zakończeniu części oficjalnej przed laureatami, zaproszonymi gośćmi i sponsorami wystąpiła Maria Bera, członkini Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku.Zaprezentowała monolog Hanki Bielickiej.

                                Tekst i zdjęcia: Stanber

https://youtu.be/MDB7XjHo2vU