seniorzy spotkanie sprawozdawcze 17Po 5-letniej kadencji przy końcu tego roku na wszystkich szczeblach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów muszą się odbyć wybory nowych władz. Niżańskie Koło Terenowe zaplanowało walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na 13 grudnia 2017r. Seniorzy spotkali się w Zielonym Dworku, by w ładnym otoczeniu, przy filiżance kawy czy herbaty wysłuchać sprawozdania ustępującego zarządu i wybrać nowe władze.

Pani prezes Władysława Krasny w swoim sprawozdaniu omówiła różnorodne formy działalności organizacji emeryckiej, podkreślając zasługi szczególnie aktywnych członków. Należy do nich niewątpliwie Jerzy Laskowski, który został udekorowany Złotą Odznaką Honorową PZER i I. Pani prezes dziękowała instytucjom, wspierającym działalność seniorów. Na ręce pani Małgorzaty Jakubów, sekretarza Gminy i Miasta Niska, złożyła podziękowanie dla władz miasta, a w szczególności dla życzliwego seniorom pana burmistrza Juliana Ozimka. Podziękowała również dyrekcji Niżańskiego Centrum Kultury i Niżańskiego Centrum Rozwoju, wypróbowanym przyjaciołom i sponsorom emeryckiej społeczności.
W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu.A oto jego skład:
Władysława Krasny - prezes
Weronika Mierzwa - zastępca prezesa
Jerzy Wawrzyniecki - skarbnik
Leokadia Rembisz - sekretarz i kronikarz
Zofia Kotylak - członek
Stanisław Bera - członek
Jerzy Laskowski - członek

Tekst: L.Rem
Zdjęcia: Stanber

Galeria zdjęć