sąsiedzi 2Tegoroczny listopad dla mieszkańców Niska, a zwłaszcza seniorów, przyniósł całą serię imprez kulturalnych. W dniu 8 listopada miała miejsce premiera "Ślubów panieńskich" A. Fredry w wykonaniu niżańskiego amatorskiego teatru "Kontynuacja".W następną niedzielę, 15.11.2015r., grupa 45 seniorów pojechała do Lublina na komedię muzyczną pt. "Porwanie Sabinek".Organizatorem i sponsorem tego wyjazdu było Niżańskie Centrum Rozwoju.

W dniu 22.11. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury odbyła się podwójna uroczystość: zorganizowany przez burmistrza Gminy i Miasta Dzień Seniora został połączony z III Powiatowym Przeglądem Seniorskich Zespołów Artystycznych "Si, senior", organizowanym przez NCK. Zebrani na sali seniorzy otrzymali życzenia i piękne czerwone róże, a potem mieli okazję zobaczyć i posłuchać występujących na scenie artystów, a nawet razem z nimi zaśpiewać.

W programie wzięli udział: z Klubu Seniora z Rudnika chór oraz duet "Starsi", ludowy zespół śpiewaczy z Jarocina, chór seniorów "Echo" z Niska, Kapela Flisacka z Ulanowa i genialny akordeonista - solista Zygmunt Kunikowski z Niska. Wykonał on przebogatą wiązankę starych i nowych przebojów, które widzowie w mig rozpoznawali i wspólnie śpiewali.

Nasz chór wykonał kilka utworów, m.in. "Zielony mosteczek", "Bieszczady"," Żyjmy pełnym życiem", "Hymn emerytów" (ta ostatnia piosenka była śpiewana przez wszystkich zebranych). Były też zabawne przerywniki: Maria Bera wygłosiła monolog pt. "Wypada - nie wypada", a oboje państwo Berowie wystąpili w skeczu "Gruba" z repertuaru kabaretu "Hrabi",Burzliwe oklaski były dowodem, że występy się podobały.

Kolejny kontakt ze sztuką przeżyła 11- osobowa grupka niżańskich seniorów, którzy mieli możliwość wyjazdu (dzięki uprzejmości kolegów z Rudnika) do Rzeszowa na spektakl pt. "Sąsiedzi"w Teatrze im W Siemaszkowej. W tej sztuce gra m.in. Joanna Baran, która prowadziła warsztaty teatralno - kabaretowe w Nisku i Rudniku. Po przedstawieniu spotkała się ona z nami na widowni, była też okazja zrobienia serii zdjęć z tą sympatyczną młoda aktorką.Było to w piątek, 27 listopada.

Ostatnia listopadowa niedziela, 29.11., przyniosła jeszcze jedno ważne wydarzenie: chór "Echo" wyjechał do Koprzywnicy, zaproszony do udziału w II Przeglądzie Chórów i Orkiestr Dętych. Impreza rozpoczynała się o godz. 15, więc już o 13.00 wyjechaliśmy z Niska autokarem, wynajętym przez Niżańskie Centrum Kultury. Na miejscu okazało się, że chóry będa tylko dwa - nasz i stalowowolski "Gaude Vitae", więcej natomiast było orkiestr i mniejszych zespołów śpiewaczych, m.in. z Rytwian, Staszowa i Koprzywnicy. Nasz występ wypadł nieźle. Zaśpiewaliśmy 7 piosenek i potem mogliśmy spokojnie oklaskiwać innych.Po 3 godzinach popisów artystycznych wszyscy wykonawcy zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie udali się, śpiewając wspólnie "Hymn emerytów", zaczynający się od słów": "Kochajmy się!".

                                                                                              Tekst L.Rem.
                                Zdjęcia Stanber

Galeria zdjęć