podsumowanie dziaalnoci seniorow 2015 3W dniu 29 grudnia b.r. stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju zorganizowało uroczyste podsumowanie realizacji programu "Aktywna jesień życia".

W spotkaniu, które odbyło się w rudnickiej restauracji "Biały Orzeł", wzięło udział ok. 60 seniorów z czterech kół terenowych PZERiI, a specjalnymi gośćmi byli burmistrzowie Rudnika, Niska, Ulanowa, wójt Krzeszowa oraz niżański starosta. Pani Katarzyna Woźniak złożyła szczegółowe sprawozdanie z całorocznej działalności stowarzyszenia, ilustrując je wyświetlanymi zdjęciami z poszczególnych imprez.

W imieniu samorządowców wystąpił starosta Robert Bednarz, który wyraził szczere uznanie dla pracowników NCR-u za ich działalność na rzecz seniorów. Następnie głos zabrała p. Kazimiera Socha, prezes Zarządu Rejonowego PZERiI w Rudniku. Serdecznie podziękowała pani Kasi Woźniak za jej osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów, a jako wyraz wdzięczności wręczyła jej piękną wiązankę kwiatów.

Teraz nastąpiła część rozrywkowo - towarzyska spotkania: występy artystyczne, kolacja, śpiewy i tańce. Grupa niżańska zaprezentowała program złożony z wierszy, skeczów oraz piosenek z dedykacją. Rudnik wystąpił z piosenkami oraz inscenizacją jasełkową. Niestety, Ulanów i Krzeszów nie objawiły swoich talentów.

Po spożyciu kolacji seniorzy ruszyli w tany przy dźwiękach kapeli. W tak radosnym nastroju, ze śpiewem na ustach seniorzy kończą 2015 rok.

 Tekst:L.Rem

Zdjęcia:Stanber

Stanisław Drygaś

Galeria zdjęć