Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku nr XI/130/03 z dnia 5 września 2003r nadano tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO” 

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Mikołaj FedorowiczXI/130/03 pośmiertnie
Danuta HübnerXI/130/03 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku nr XX/209/2008 z dnia 29 czerwca 2008r nadano tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Major Józef PłachcińskiXX/209/2008

 

Rada Miejska w Nisku uchwałami z dnia 20 sierpnia 2009r nadano tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Ksiądz prof. dr hab. Marian WolickiXXX/336/2009
Ksiądz dr Marian BalickiXXXIII/337/2009
Tadeusz DziewaXXXIII/338/2009

 

Rada Miejska  w Nisku uchwałą  z dnia 26 września 2013r.nadała tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Konrad HernikXXXIX/314/13

 

Rada Miejska w Nisku uchwałami z dnia 13 września 2018r nadano tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Bronisława KulczykLIII/435/18
Tadeusz KulczykLIII/436/18
Jacek PomiankiewiczLIII/437/18
Orest KrasiwskiLIII/438/18

 

Rada Miejska  w Nisku uchwałą  z dnia 25 lutego 2020r. nadała tytuł

„Honorowy Obywatel Gminy i Miasta NISKO”

Imię i Nazwisko:Uchwałą:
Maria Mirecka-LoryśXXII/181/20