ico projekty unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7, ul. Sandomierskiej 18 i ul. Sandomierskiej 47 w Nisku”

Cele projektu: Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych: budynku socjalnego przy ul. Sandomierskiej 7, i ul. Sandomierskiej 47 oraz budynku komunalnego przy ul. Sandomierskiej18 w Nisku. Projekt na etapie oddziaływania ma na celu podniesienie jakości realizowanego zadania własnego Gminy i Miasta Nisko w obszarze mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego na terenie administracyjnego działania Gminy, a także podniesienie jakości życia w obszarze ochrony powietrza i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i miasta Nisko.

Planowane efekty: Realizacja przedstawionego przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia jakości infrastruktury mieszkaniowej w obszarze budownictwa komunalnego i socjalnego dla mieszkańców gminy i miasta Nisko, poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji i prac remontowych w budynkach mieszkaniowych, wielorodzinnych: w budynkach socjalnych przy ul. Sandomierskiej 7 oraz 47 , a także w budynku komunalnym przy ul. Sandomierskiej 18 w Nisku. Bezpośrednim efektem podejmowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków objętych projektem, przekładające się na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszanie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków, a także zmniejszeniem kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych i wykorzystaniu energii odnawialnej, w postaci energii słonecznej.

Wartość projektu:                       1 528 899,62 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego:    756 956,51 PLN

Wkład własny:                              771 943,11 PLN