ico projekty unijne

 

TYTUŁ PROJEKTU: „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Działanie: 3.3.2 Poprawa jakości powietrza – wymiana źródeł ciepła, projekty „parasolowe”

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:

  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej, w tym podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
  • ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych;
  • montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii cieplnej produkowanej na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
  • promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii (obniżenie kosztów energii cieplnej) oraz zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie powietrza;
  • ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z produkcją energii cieplnej na potrzeby domów jednorodzinnych.

Planowane efekty: Rezultaty projektu odnoszą się przede wszystkim do spodziewanego poziomu ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektu oraz poziomu osiągnięcia celów.

Wartość projektu:                             601 020,00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego:    473 025,00 PLN