ico projekty unijne

TYTUŁ PROJEKTU: „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Celem projektu jest podniesienie jakości działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy i miasta Nisko, w szczególności w obszarze ratownictwa technicznego, w tym w głównej mierze ratownictwa drogowego, jako jednego z kluczowych zagrożeń występujących na obszarze realizowanego projektu. Celem projektu jest również wsparcie prowadzonych działań przez jednostki OSP objęte niniejszym projektem, w tym jednostki OSP Zarzecze oraz jednostki OSP w Nowosielcu w zakresie szybkiego i sprawnego działania w obszarze zagrożeń pożarniczych, katastrof budowlanych, czy zagrożeń wnikających z klęsk żywiołowych na terenie gminy i miasta Nisko oraz na obszarze gmin sąsiednich, czy terenów zagrożonych klęskami naturalnymi i wymagającymi wsparcia jednostek OSP.

Przedmiotem projektu „ Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko” jest zakup sprzętu na potrzeby, podniesienia jakości działania jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy i miasta Nisko, w tym dla jednostek OSP Zarzecze oraz OSP w Nowosielcu. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, w tym w głównej mierze do ratownictwa drogowego, jak również do realizacji działań w obszarze wystąpienia katastrof budowlanych, klęsk naturalnych oraz do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Wartość projektu:                             262 860,84     PLN
Wkład Funduszu Europejskiego:     182 624,98       PLN

Wkład własny:                                        78 267,86       PLN