ico projekty unijne

TYTUŁ PROJEKTU: „Akademia Krasnoludków przy ZS -P Nr2 w Nisku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy i miasta Nisko.

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy o dodatkowe 25 miejsc dla dzieci, w wieku od 3-5 lat.

 

Termin realizacji projektu: od 28.08.2019 roku do 31.08.2020 roku

Całkowita wartość projektu:       308 141, 35 PLN
Dofinansowanie:                            274 647, 05 PLN
Ze środków UE:                              261 921,14 PLN
Ze środków dotacji celowej:        12 726, 91 PLN
Wkład własny:                                33 494, 30 PLN