flaga projekt

 

 

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania: „Budowa dróg gminnych dojazdowych 4kdd, 5kdd, 6kdd położonych na obszarze osiedla Malce III w Nisku – etap I ul. Willowa w Nisku”

Dofinansowanie: 723 062,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 723 062,00 PLN

 „Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy i Miasta Nisko” na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.