flaga projekt

 

 

Dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa zadania: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonawca zadania: STRABAG Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 24.06.2020r.

Całkowita wartość inwestycji: 11 142 681,38 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów: 3 376 388,98 PLN

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 6 204 879,00 PLN

Wkład własny: 1 561 413,40 PLN

„Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gminy i Miasta Nisko” na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.