koczyceSołtys
Jan Nykiel

RADA SOŁECKA 2019-2023
Joanna Kolano - członek
Jan Byrdak - członek
Krzysztof Machaj - członek
Jan Niedziałek - członek
Halina Cielińska - członek

Obszar
13,03 km2

Liczba mieszkańców
353 mieszkańców – stan na dzień 31 czerwca 2020 r.

Liczba przedsiębiorców: 8 – stan na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Kończyce to miejscowość położona w gminie Nisko, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. Przynależy do rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nowosielcu. W wyniku lokacji miejscowości na prawie niemieckim, która miała miejsce w XVIII w., zamieniono wolną zabudowę oraz pojedynczo uprawiane polany leśne na przyległe do głównej, wytyczonej drogi. Pomimo zniszczeń spowodowanych przez obie wojny światowe, miejscowość zachowała historyczny układ przestrzenny. Domy zlokalizowane są po obu stronach jednej drogi. Do dzisiaj przetrwały obiekty drewniane, o częściowo zmienionej architekturze, wpisujące się w naturalny krajobraz kulturowy miejscowości. Miejscowość niemalże z każdej strony otoczona jest mniejszymi, jak i większymi lasami. Głównie są to lasy mieszane.

Jednym z ciekawszych elementów architektury jest kapliczka, której historia sięga 1847 r. Nie jest ona jednak uznawana za zabytek, ponieważ znajduje się na prywatnej posesji. Ponadto w Kończycach znajdują się stanowiska archeologiczne, badające ślady osadnictwa w najdawniejszych dziejach ludzkości na ziemiach polskich.

Na terenie sołectwa działa Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Koniczynki” liczące 76 członków, które jest organizatorem wydarzeń oraz imprez kulturalnych.

Ponadto w miejscowości znajduje się Dom Wiejski, siłownia terenowa i plac zabaw. Oddalona od drogi głównej Leśna Karczma, od wielu lat przyciąga gości nie tylko zamieszkujących Kończyce, ale także pobliskie miejscowości.