nowa wieSołtys
Mariusz Juśko

Radny Rady Miejskiej
Grzegorz Błądek

RADA SOŁECKA 2019-2023

Jan Bis - członek
Stanisław Dąbek - członek
Bartłomiej Jarosz - członek
Rafał Tabian - członek
Wiesław Tkacz - członek

Liczba mieszkańców
300 mieszkańców – stan na dzień 31 czerwca 2020 r.

Liczba przedsiębiorców:
8 przedsiębiorców – stan na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Nowa Wieś położona jest w gminie Nisko, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. Należy do parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach, dekanat Nisko.

Dzięki sąsiedztwu lasów, łąk i pól uprawnych, jest terenem o dużych walorach turystycznych. W miejscowości znajduje się kapliczka, przy której zostali pochowani żołnierze walczący w II wojnie światowej. W miejscowości znajduje się Dom Wiejski, siłownia terenowa i plac zabaw.

Na terenie Nowej Wsi zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, badające ślady życia ludzkości, pochodzące z pradziejów, wczesnej epoki brązu, czasów kultury łużyckiej oraz wczesnego średniowiecza.