zarzeczeSołtys
Stanisław Pliszka

Radni Rady Miejskiej w Nisku

Grzegorz Bis
Adam Drąg
Paweł Tofil

RADA SOŁECKA 2019-2023

Tadeusz Bednarz - członek
Bożena Chamot - członek
Robert Durda - członek
Henryk Jasina - członek
Józef Kozdra - członek
Janusz Maziarz - członek
Radosław Maziarz - członek
Robert Niedziałek - członek
Mariusz Patrzyk - członek
Bogdan Rodzeń - członek
Stanisław Wołoszyn - członek
Piotr Nawrocki - członek
Józef Wołoszyn - członek


Liczba mieszkańców
2952 mieszkańców – stan na dzień 31 czerwca 2020 r.

Liczba przedsiębiorców
116 przedsiębiorców – stan na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Ulice
Akacjowa, Błonie, Kościuszki, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Sanowa, Słoneczna, Słowackiego, Stara, Starowiejska, Zapacz, Lipowa, Dębowa, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Krótka, Lubelska, Ługowa, Ługowa Boczna, Piaskowa, Podborek, Chopina, Tysiąclecia, Wiśniowa, Bukowina, Gozdowa, Hawryły, Kolonia, Krzeszowska, Leśna, Sosnowa, Szoje, Zielona.

Integralnymi częściami Zarzecza są: Bukowina, Hawryły, Krzaki, Kudelki, Ług, Nowa Wieś, Piaski, Podborek, Spokojna. Stara Wieś, Szoje, Wypych, Zadąbrowa, Zapacz.

Zarzecze położone jest w gminie Nisko, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim na trasie Rzeszów-Lublin. Nazwa miejscowości przynależy do rodziny topograficznych (miejsce za rzeką). Zarzecze leży na krańcu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej. Wznosi się na wysokości ok. 180 m n.p.m. na prawym, wysokim brzegu Sanu, zniżając się ku rzece stromym zboczem. Jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii Matki Boskiej Śnieżnej należącej do dekanatu Ulanów w diecezji sandomierskiej.

W centrum miejscowości wznosi się pomnik na cześć ofiar akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w Zarzeczu dnia  10 lipca 1943 r. przez okupanta niemieckiego. Ponad 100 mężczyzn wywieziono do obozu w Budzyniu, skąd trafili do obozów koncentracyjnych. Zabytek stanowią: drewniany kościół parafialny p.w. Matki Bożej Śnieżnej z 1720 r. drewniana kapliczka cmentarna, pochodząca z połowy XIX w., najstarsza część cmentarza parafialnego oraz cmentarz z I wojny światowej w przysiółku Podborek, datowany na 1915 r. Ponadto, na południowo-zachodnim skraju wsi, na wzgórzu znajduje się zespół dworsko-parkowy w z drugiej połowy XIX w.

Najstarsza znana wzmianka poświadczająca istnienie Zarzecza dla I poł. XV wieku pochodzi z czasów panowania Władysława III Warneńczyka. Zarzecze było królewszczyzną. Historyk i kronikarz Jan Długosz pisał, iż jest to „wieś (...), której własność należy do najświetniejszego króla Polski”. Co ciekawe, 1934 r. w Zarzeczu rozkopano cmentarzysko łużyckie, którego datację określa się na przełom V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego (ok. 700–650 l. p.n.e.). Dokumentacja z wykopalisk została zdeponowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, natomiast przedmioty i naczynia znalazły swoje miejsce w utworzonym w 1934 roku Muzeum Historycznym w Sanoku. Ponadto wzdłuż Sanu wiódł trakt handlowy, z czym wiążą się znaleziska monet rzymskich w Zarzeczu, pochodzących z czasów cesarzy: Trajana (98–117 n.e.) oraz Marka Aureliusza (161–180 n.e.). Podczas prac związanych z budową drogi S19, na skarpie nad „Kolankiem” (na końcu ul. Kolonia), dokonano kolejnych odkryć archeologicznych. W trakcie badań natrafiono głównie na osadę z epoki brązu, prawdopodobnie kultury łużyckiej oraz na nieliczne ślady okopów z I i II wojny światowej.

W Zarzeczu działa Ochotnicza Straż Pożarna, a także Orkiestra Dęta OSP Zarzecze, która uświetnia uroczystości patriotyczne, religijne, państwowe, strażackie na szczeblu lokalnym, jak również poza granicami kraju. Od 1947 r. Klub Piłkarski „Zarzecze”, który  posiada do dyspozycji stadion sportowy wraz z krytą trybuną i zapleczem. Ponadto swój oddział w Zarzeczu ma Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Hodowcy z Zarzecza uczestniczą w licznych wystawach i zawodach - jeden z hodowców w lotach gołębi pocztowych o „Generalne Mistrzostwo Polski” plasuje się w pierwszej dziesiątce. Od pierwszych lat po drugiej wojnie światowej działalność prowadzi Koło Gospodyń, które kultywuje tradycje przygotowywania potraw regionalnych, wykonywania m. in. wieńców dożynkowych i palm wielkanocnych oraz organizuje pomoc społeczną dla biednych dzieci. Ponadto w 1999 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej, które dokumentuje wszystko, co związane jest z historią miejscowości, ewidencjonuje pomniki przyrody oraz miejsca pamięci narodowej. Od 2005 r. na terenie sołectwa Zarzecze działają dwie środowiskowe drużyny harcerskie: 14 Drużyna Harcerska „Wibram” im. ppor. Juliana Jerzego Dudzica oraz 5 Drużyna Starszoharcerska „Esculap” im. Tadeusza Zawadzkiego –Zośki. Harcerze służą pomocą podczas organizacji imprez i uroczystości lokalnych, dbają o miejsca pamięci narodowej i groby żołnierzy. Ponad 45 tradycję ma Koło Wędkarskie, pod którego opieką znajdują się dwa stawy w Zarzeczu.

Ponadto w miejscowości znajdują się m. in.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, Dom Kultury (Filia NCK Sokół w Nisku), Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna, a także Filia Miejskiej Bibliotek Publicznej w Nisku. Miejscem rekreacji są: stadion sportowy, plac zabaw i siłownia terenowa. Przez Zarzecze przebiega rowerowy zielony szlak ATR - Atrakcje Turystyczne Regionu oraz  pieszy Szlak Doliny Sanu.