osiedle 1Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Dworcowa, Gisgesa, Głowackiego od nr 1 do nr 28, Kolejowa, 3 Maja, Mickiewicza, Paderewskiego, Przemysłowa, PCK, Polna, Rzeszowska od nr 1 do nr 47 (parzyste) i od nr 2 do nr 26 (nieparzyste), Sandomierska nr nieparzyste od nr 1 do nr 117, Szopena, Torowa, Wolności nr parzyste, Pl. Wolności od nr 3a do nr 15, Daszyńskiego, Krasickiego, Fredry, Czarnieckiego.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 1 Nisko – Centrum. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 1 Nisko – Centrum w kadencji 2019-2023:

1    Anna Cudna    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Zdzisław Łuka    Członek Zarządu
3    Tadeusz Kalinowski    Członek Zarządu
4    Adam Madej    Członek Zarządu
5    Ryszard Wolicki    Członek Zarządu
6    Agnieszka Furgała    Członek Zarządu
7    Antoni Mika    Członek Zarządu