osiedle 2Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Asnyka, Bema, Kilińskiego, Kopernika, Kościuszki, Kręta, Krótka, Kwiatkowskiego, Legutki, 8 Marca, Olszyna, Pl. Wolności Nr 1-3, Podsanie, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Sandomierska od nr 2-20 (parzyste), 11 Listopada, Słowackiego, Sportowa, Targowa, Wolności od nr 1 -75 (nieparzyste), Prymasa Wyszyńskiego, Zasanie, Żeromskiego, Żurawia.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/100/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 2 Nisko – Centrum. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 2 Nisko – Centrum w kadencji 2019-2023:

1    Krystyna Rębisz    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Irena Sieradzka    Członek Zarządu
3    Krystyna Zalewska    Członek Zarządu
4    Bogusław Lechociński    Członek Zarządu
5    Andrzej Sądej    Członek Zarządu
6    Marcin Folta    Członek Zarządu
7    Wiesław Kieżun    Członek Zarządu