osiedle 3Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Błonie, Długa od nr2-56 (parzyste) i od nr 1 -87 (nieparzyste), Dolna, Głowackiego od nr 30-108 (parzyste) i od nr 29 -111 (nieparzyste), górna, Okrężna, Pętla, Podleśna, Reymonta od nr 10-71.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 3 Nisko – Barce. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 3 Nisko - Barce w kadencji:

1    Sławomir Kozarski    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Krzysztof Maciejak    Członek Zarządu
3    Justyna Kluk    Członek Zarządu
4    Stanisław Witkowski    Członek Zarządu
5    Roman Krajanowski    Członek Zarządu