osiedle 7Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Leśna, Mała, Sandomierska od nr 119-197 (nieparzyste), Sandomierska-Boczna, Sosnowa, Wesoła, Zamknięta, Zagrody, Reymonta 72-101.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 7 Nisko – Moskale. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 7 Nisko – Moskale:

1    Zbigniew Burghardt    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Artur Talik    Członek Zarządu
3    Edward Kida    Członek Zarządu
4    Renata Góreczny    Członek Zarządu
5    Aneta Matuła    Członek Zarządu
6    Wiesław Walczak    Członek Zarządu
7    Henryk Maciejak    Członek Zarządu