osiedle 8Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Cicha, Dębinki, Modrzewiowa, Osiedle, Sandomierska nr 22 – 86 (parzyste), Spacerowa, Szklarniowa, Wańkowicza, Willowa, Wspólna, Jaworowa.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 8 Nisko – Moskale - PGO. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 8 Nisko – Moskale - PGO:

1    Krzysztof Witkowski    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Józef Wilk    Członek Zarządu
3    Maria Wróbel    Członek Zarządu
4    Elżbieta Szymik    Członek Zarządu
5    Elżbieta Ryfczyńska    Członek Zarządu
6    Wojciech Adamek    Członek Zarządu
7    Elżbieta Piśko    Członek Zarządu