osiedle 9Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Podoficerska.
Szczegółowy zakres działania Osiedla określa uchwała Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r.  w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Nisko – Osiedla Nr 9 Nisko – Tysiąclecia. /załącznik/.

Skład Zarządu Osiedla Nr 9 Nisko – Tysiąclecia:

1    Tadeusz Błażejczak    Przewodniczący Zarządu Osiedla
2    Zbigniew Pelc    Członek Zarządu
3    Adam Sikora    Członek Zarządu
4    Piotr Czarnecki    Członek Zarządu
5    Józef Graniczny    Członek Zarządu
6    Sylwia Kotylak    Członek Zarządu
7    Zbigniew Domański    Członek Zarządu