ikona film kliszaWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje konkurs pn. "Podkarpacka Kronika Filmowa". Celem Konkursu, realizowanego ze środków pochodzących z Województwa Podkarpackiego, jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem. Program ma sprzyjać tworzeniu warunków do rozwoju produkcji filmowych na Podkarpaciu oraz dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Regulamin Konkursu

Załacznik nr 1 - wniosek dot. udziału w Konkursie 

Załącznik nr 2 - warunki umowy koprodukcyjnej