ico info80

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 149/2021 z dnia 23.11.2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 23 listopada 2021 do 13 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku i w Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl oraz www.zbkizm-nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy.