sesja 90 rocznica 11Uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca obchody Jubileuszu 90-lecia nadania praw miejskich dla Niska miała miejsce 31 marca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

20 października 1933 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1933r. o podniesieniu gminy Nisko w powiecie niżańskim, województwie lwowskim do rzędu miast.

W 2023 roku przypada 90. Rocznica nadania Nisku praw miejskich, w związku z tym zaplanowane zostały liczne wydarzenia mające ten ważny akt upamiętnić. Dlatego też głównym punktem uroczystej sesji było podjęcie przez Radnych Rady Miejskiej w Nisku uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 90. Rocznicy nadania praw miejskich dla Niska.

Obrady poprowadził Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku. Przedstawił on również krótki rys historyczny o Nisku oraz kilka osobistych refleksji na temat miasta.  

– Oddycham Niskiem od 46 lat. Tutaj się urodziłem, chodziłem do szkół, poznałem swoją żonę, pracuję i wychowuję dzieci. Bywało, że opuszczałem Nisko, ale zawsze tu wracałem. Niektórzy pytali dlaczego? Trudno to wytłumaczyć, bo każdy ma swoje powody. Nie ulega jednak wątpliwości, że Nisko to miejsce wyjątkowe. To jest dom, rodzina to jest Nisko – mówił Marcin Folta.

Podjęta uchwała oraz działania upamiętniające rocznicę nadania praw miejskich dla Niska mają m.in. wpłynąć korzystnie na umocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego przyszłych pokoleń.

– Ten szczególny jubileusz jest okazją, by podsumować dziewięć dekad rozwoju oraz osiągnięć. Daje możliwość, by pokazać bogatą historię naszego miasta, tworzoną pracą i zasługami pokoleń mieszkańców Niska. Należy tutaj podkreślić aktywność samorządu, zaangażowanie mieszkańców, a także sukces wielu wartościowych inicjatyw zrealizowanych z myślą o wspólnym dobru i przyszłości młodych pokoleń. Szereg działań infrastrukturalnych, kulturalnych i oświatowych miał niebagatelny wpływ na wygląd naszego miasta i komfort życia mieszkańców.  Było ich tak wiele, że nie sposób wymienić je wszystkie tutaj, dzisiaj. Sami jednak Państwo widzicie, że Nisko stało się ważnym miejscem w regionie, a miliony złotych z budżetu naszego miasta i pozyskanych dotacji zostały dobrze spożytkowane – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Ważnym wydarzeniem piątkowej sesji było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu, oficjalnemu burmistrzowi Niska – Teofilowi Piłatowi.

Wśród gości obecnych na uroczystości byli m.in. Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości, Janina Sagatowska Senator RP, Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kamila Piech Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marcin Chodorek reprezentujący Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli, Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, Stanisław Nowakowski Wójt Gminy Krzeszów, Członkowie rodziny Teofila Piłata pierwszego oficjalnego burmistrza Gminy i Miasta Nisko – Jadwiga Nowakowska, Maria Mach, Zbigniew Piłat i Barbara Nowakowska, byli Burmistrzowie Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek oraz Mariusz Kowalik a także Teresa Sułkowska była Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko, przedstawiciele służb mundurowych.

W  części artystycznej wystąpili członkowie Chóru Seniorów „Echo”.

Galeria zdjęć