ico info80Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 344) i Zarządzenia Nr 104/2023 z dnia 15 maja 2023r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 18 maja do 8 czerwca 2023r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.