ico info80

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) i Zarządzenia Nr 101/2024 z dnia 2 maja 2024 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 02 maja 2024r. do 23 maja 2024r w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl oraz bip.zbkizm-nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Zarządzenia Nr 101/2024
Załącznik do zarządzenia Nr 101/2024
ico pdf