Czytaj więcej...12 lutego br. klasa 3A Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odwiedziła Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Licealiści pod opieką  Anny Andres i Beaty Michałowskiej uczestniczyli w rozprawie sądowej z zakresu prawa pracy. 

Prowadzący rozprawę  sędzia Stefan Ulanicki podczas rozmowy z uczniami zdradził tajniki swojej pracy, podał przykłady kilku rozpraw, w których wydawał wyroki. Przybliżył również uczniom ogólne normy obowiązujące w prawie pracy, w szczególności zawieranie umów o pracę, zwolnienia grupowe pracowników, kary dyscyplinarne, świadczenia powypadkowe oraz warunki uzyskania świadectwa pracy. Maturzyści mieli możliwość zadawania  sędziemu pytań o charakter studiów prawniczych i późniejszą pracę w sądzie. Uczniowie wyszli z sali rozpraw zadowoleni faktem, że mogli bliżej przyjrzeć się pracy sędziów i prawników oraz zobaczyć, jak w praktyce radzą sobie oni podczas rozpraw.

Czytaj więcej...

lgdlogoSzanowni Państwo!

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 18 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 15.30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3.

Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...W minioną niedzielę, 7 lutego, Maria Mirecka-Loryś, weteranka ruchu oporu z czasów drugiej wojny światowej, działaczka polonijna i społeczniczka mieszkająca obecnie w Racławicach k. Niska obchodziła 100 rocznicę urodzin.

W uroczystości udział wzięła rodzina, sąsiedzi i przyjaciele jubilatki.  Z gratulacjami przybyli także m.in. Jan Józef Kacprzyk p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, poseł RP Rafał Weber,  prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta niżański Robert Bednarz, przewodniczący RM w Nisku Waldemar Ślusarczyk.

Czytaj więcej...Maria Eleonora Mirecka-Loryś urodziła się 7 lutego w Ulanowie. Była siódmym z ośmiorga dzieci Dominika Mireckiego i Pauliny ze Ścisłowskich. Do piątego roku życia z rodzicami i rodzeństwem mieszkała w Ulanowie. W 1921 roku jej rodzina przeniosła się do Racławic k. Niska W 1937 r. ukończyła niżańskie gimnazjum, a następnie podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wtedy też wstąpiła do Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana. Dowodziła Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.

Czytaj więcej...W 1943 r. uczestniczyła w konspiracyjnym odnowieniu ślubów na Jasnej Górze, które w maju 1936 r. podczas pielgrzymki złożyła polska młodzież akademicka. W 36 osobowej grupie młodzieży Maria Mirecka reprezentowała Lwów, natomiast obecny tam także Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, był przedstawicielem Krakowa.

Po zakończeniu wojny postanowiła wrócić na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r., na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii.  W styczniu 1952 r. z rodziną wyjechała do USA, najpierw do Toledo w stanie Ohio, a w 1954 r. do Chicago. Tam zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata pełniła funkcję redaktora „Głosu Polek”, organu Związku Polek w Ameryce. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Posiada kilka odznaczeń państwowych. W 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował ją Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(zi)

Fot. Janusz Ogiński