Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie i Mieście Nisko obecnie korzysta  810 osób ,  a liczba osób  zwiększa się w każdym miesiącu.

Czytaj więcej...Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Urząd Gminy i Miasta Nisko tradycyjnie już odwiedziła grupa dzieci ze Żłobka Miejskiego w Nisku. Maluchy w towarzystwie pani dyrektor, Agnieszki Iskry oraz Wychowawców zaśpiewały kilka kolęd, a także złożyły życzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko Julianowi Ozimkowi oraz Skarbnik Marii Nabrzeskiej.

Galeria zdjęć

 

Czytaj więcej...Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy GAWRA w Nisku, pani Maria Ryba znalazła się w gronie osób wyróżnionych przez Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart za działalność na rzecz osób potrzebujących.

Maria Ryba razem z innymi zasłużonymi pracownikami systemu pomocy społecznej odebrała gratulacje i podziękowania od wojewody 16 grudnia podczas spotkania poświęconego podsumowaniu rządowego programu wsparcia polskich rodzin. Wojewoda Ewa Leniart podziękowała pracownikom systemu pomocy społecznej, przekazując wyrazy uznania za niezwykle odpowiedzialną pracę oraz za codzienne wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj więcej...We wtorek 13 grudnia na Placu Wolności w Nisku odbył się Kiermasz Świąteczny. Jak zwykle nie zabrakło bożonarodzeniowej atmosfery, kolęd i setek ozdób, które każdy mógł zakupić.

Tradycją w Nisku stało się organizowanie bożonarodzeniowego jarmarku ozdób świątecznych. W tym roku odbyła się już 10. edycja tej imprezy, podczas której przygotowano wiele atrakcji.