krakow 2W środę 10 stycznia przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Nisku wraz z kilkoma pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Nisko uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Krakowa.

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa oraz Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa. Miała miejsce konstruktywna dyskusja oraz nastąpiła wymiana doświadczeń i poglądów.

krakow 1Wycieczka była również doskonałą okazją do uczestnictwa gości z Niska w obradach krakowskiej rady, głownie w celu zapoznania się ze sposobem prowadzenia sesji, a także problemami poruszanymi podczas obrad.

Przy okazji  młodzież zwiedziła Katedrę, groby królewskie, kościół Mariacki oraz zobaczyła dzwon Zygmunta. Miała też możliwość posłuchania skondensowanej, ale obfitującej w liczne ciekawostki historii królów Polski.

krakow 4Wyjazd studyjny zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku w ramach projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. (MBP w Nisku)