robotyka umowa 1W poniedziałek 18 marca w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów na realizację projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

robotyka umowa 4W projekcie udział bierze pięć niżańskich szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku-Podwolinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty Dla Małoletnich w Nisku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowosielcu.

 

 

robotyka umowa 2W podpisaniu umowy uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów i uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od maja 2023r. do grudnia 2029r.

robotyka umowa 3W ramach projektu planowane jest wprowadzenie do szkół podstawowych innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej.