TEMAT:

Aktualności 2020/06/02 08:34 #12

Złożony zarys projektu zakończony sukcesem. 12 miejsce w Polsce.

Gmina i Miasto Nisko w dniu 22.07.2019r. przesłała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Departament Programów Pomocowych opracowany wniosek – zarys projektu do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pt. Wdrożenie strategicznych działań prowadzących do zrównoważonego i systemowego rozwoju miasta Nisko w obszarze kluczowych problemów i potencjałów.
Celem Programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców
W dniu 30.12.2019r. do Urzędu Gminy i Miasta Nisko wpłynęła informacja o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu z liczbą 225 punktów. Gmina Nisko znalazła się w grupie miast kwalifikujących się do etapu finałowego, w ramach którego przyznawane będą dotacje w kwocie do 40 mln złotych. Wniosek przedłożony przez gminę Nisko znalazł się w gronie 54 miast wyłonionych w konkursie i był na 12 miejscu w kraju, na 213 złożonych aplikacji.
Ostatnia edycja: przez lsloboda.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:54 #21

Spotkanie / konferencja dla miast wybranych do II etapu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

W dniu 13.01.2020r. w Warszawa Centrum odbyło się spotkanie / konferencja dla miast wybranych do II etapu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Uczestniczyli w nim Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. pozyskiwania środków pomocowych.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:55 #22

Spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich

W dniu 22.01.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się pierwsze spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich – Panem Krzysztofem Markiel, Panem Kamilem Niklewicz oraz Panem Markiem Gabzdyl. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pani Stanisława Szymonik oraz zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. pozyskiwania środków pomocowych Pan Krzysztof Haliniak. Tematem spotkania było przedstawienie zasad współpracy z doradcami oraz omówienie działań związanych z programem.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:55 #23

Spotkanie robocze

W dniu 23.01.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie dotyczące omówienia II Etapu naboru wniosków w ramach programu oraz analizy rozwoju gminy. Uczestnikami spotkania byli pracownicy UGiM Nisko, NCK „Sokół”, CUW, ZGKiZM.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:56 #24

Spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich

W dniu 30.01.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się kolejne spotkanie z doradcami ze Związku Miast Polskich oraz z przedstawicielami UGiM Nisko i Starostwa. Dotyczyło omówienia konkretnych działań związanych z projektem, analizie dotychczasowej pracy oraz przedstawienie dalszego przebiegu pracy.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/02 12:57 #25

Nawiązanie wstępnej współpracy z partnerem projektu

W dniu 03.02.2020r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie dotyczące omówienia działań realizowanych w ramach programu Rozwój Lokalny. Uczestnikami spotkania były osoby reprezentujące Starostwo Powiatowe w Nisku oraz jednostki podległe m. in. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wraz z pracownikami urzędu.
Temat został zablokowany.