TEMAT:

Aktualności 2020/06/02 13:00 #32

Seminarium on–line nt. Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta

W dniach 07-08.05.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz kluczowi specjaliści uczestniczyli w seminarium on–line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego nt. Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta. Warsztaty były poświęcone wyzwaniom, z którymi spotykają się polskie miasta prowadząc procesy transformacji cyfrowej. Celem warsztatów była nie tylko identyfikacja wyzwań oraz określenie ich wag, ale przede wszystkim wskazanie przyczyn problemów oraz wypracowanie propozycji działań i narzędzi, które pozwolą miastom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami w obszarze transformacji cyfrowej.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/04 14:14 #33

Szanowni Państwo,

w roku 2019 Gmina i Miasto Nisko złożyła zarys projektu do Programu „Rozwój Lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Konkurs podzielony został na II etapy, do I etapu swoje wnioski złożyły 254 miasta, natomiast do II etapu przeszły jedynie 54 z nich. Wniosek złożony przez naszą Gminę na I etapie został oceniony na wysokim 12 miejscu (w grupie 254 miast z całej Polski) i został zakwalifikowany do etapu II. W chwili obecnej walczymy o otrzymanie dotacji w kwocie do 40 milionów złotych na strategiczny i modelowy rozwój Niska, którego głównym efektem będzie podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy.

W planowaniu celów rozwojowych w pierwszej kolejności stawiane są potrzeby mieszkańców, dlatego chcemy wspólnie z Państwem decydować o przyszłości naszej lokalnej społeczności. Potrzebą projektu i przygotowywanego wniosku jest konieczność precyzyjnego diagnozowania obecnych problemów, ale również potencjałów miasta, według których budowany będzie jego rozwój.

Wyrazem społecznego angażowania mieszkańców w proces rozwoju Gminy było powołanie początkiem roku Klastra Rozwoju Lokalnego, którego celem jest kreowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze jakości życia mieszkańców, stymulowanie do strategicznego i innowacyjnego rozwoju gminy, poprzez pobudzanie do współpracy i tworzenie własnej ścieżki rozwoju. Klaster Rozwoju Lokalnego został uruchomiony w celu stworzenia platformy współpracy urzędu z pozostałymi na terenie gminy instytucjami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, ale również z Państwem, Mieszkańcami Gminy, jako kluczowymi interesariuszami planowanych działań. Chciałbym, aby Państwo bezpośrednio uczestniczyli w projektowaniu wszelkich działań rozwojowych, bo wszystko co jest planowane powinno dotyczyć nas wszystkich, Mieszkańców – uczestników „niżańskiego życia codziennego”. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o aktywne włączenie się w Niżańskie Forum Rozwoju Lokalnego. Tworzymy forum, by móc w sposób zdalny komunikować się ze wszystkimi mieszkańcami i grupami interesariuszy. Forum jest narzędziem komunikacji w ramach utworzonego również Klastra Rozwoju Lokalnego.

W pierwszym etapie proszę Państwa o wskazanie problemów i potencjałów miasta w oparciu o przygotowaną przez pracowników urzędu diagnozę społeczno – gospodarczą. Proszę o Państwa głos, poprzez udział w opracowywanych ankietach badających potrzeby naszego miasta. Proszę również o wyrażenie swojej opinii na przygotowanym forum i udział w dyskusji. Wszelkie informacje znajdą się na stronie nisko.pl.

Z poważaniem
Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/08 12:14 #37

Seminarium on–line nt. Wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast.

W dniu 03.06.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz zespół kluczowych specjalistów uczestniczył w kolejnym seminarium on–line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast. Przedstawiono pakiet zmian dla budownictwa społecznego i komunalnego. Zaprezentowano ideę i dokonania kooperatyw mieszkaniowych jako trzeciej drogi - oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Pokazano dotychczasowe doświadczenia w ich realizacji, korzyści, a także propozycje legislacyjne. Omówione zostały także wnioski z ankiety IRMiR dot. sytuacji w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19. Także w nawiązaniu do pandemii zorganizowano debatę. Jej uczestnicy odnosili się do tezy, że po epidemii wzrośnie znaczenie mieszkalnictwa dla rozwoju małych i średnich miast.
O swoich doświadczeniach opowiadali też przedstawiciele miast: Kamiennej Góry, Rybnika, Kępic i Kępna.

Materiały i szczegółowa relacja z seminarium:

www.miasta.pl/aktualnosci/mieszkalnictwo...relacja-z-seminarium
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/19 09:04 #47

Drugie spotkanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do udziału w drugim spotkaniu w ramach Klastra Rozwoju Lokalnego. Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 19 czerwca 2020 r. w sali NCK Sokół w Nisku o godz. 10.00 z zachowaniem wymaganych zasad i ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Spotkaniu towarzyszyła będzie debata pt. "Nisko - prężnym ośrodkiem gospodarczym", do udziału w której zachęcamy. Całość będzie transmitowana na żywo.

Transmisja dostępna pod linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=XCjTgGzRLlU&feature=youtu.be

Ostatnia edycja: przez lsloboda.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/06/23 13:54 #48

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do udziału w Trzecim Spotkaniu Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. W trakcie spotkania zostaną zorganizowane dwa panele dyskusyjne:

- o godz. 10.00 Panel dyskusyjny na temat "Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście", w ramach którego będziemy dyskutować o usługach dla mieszkańców i ofercie czasu wolnego;

- o godz. 11.30 Panel dyskusyjny na temat "Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców", w ramach którego będziemy dyskutować o potrzebach rozwoju miasta w obszarze mieszkaniowym, w obszarze jakości środowiska, wykorzystaniu potencjału komunikacyjnego, a także o posiadanych zasobach przyrodniczo - kulturowych, które mogą stanowić nową, konkurencyjna ofertę turystyczną miasta.

Zapraszam do bezpośredniego udziału w spotkaniu przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa związanych z pandemią lub do udziału zdalnego, link do transmisji zostanie podany na stronie internetowej www.nisko.pl

Jeżeli w trakcie panelu chcieliby Państwo zadać pytania, to proszę o przesłanie treści pytań na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ostatnia edycja: przez lsloboda.
Temat został zablokowany.

Aktualności 2020/07/03 08:30 #51

III spotkanie Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko

Panel dyskusyjny na temat "Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście"
Panel dyskusyjny na temat "Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców"

Ostatnia edycja: przez lsloboda.
Temat został zablokowany.