wiatowy dzie ochrony rodowiskaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z Wykonawcą montażu kotłów gazowych kondensacyjnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie zasad realizacji projektu, przedstawienie terminów i warunków montażu kotłów, terminów i wysokości wpłat wkładu własnego przez mieszkańców dla poszczególnych modeli kotłów, a także przedstawienie przez Wykonawcę parametrów technicznych kotłów, które będą montowane u Mieszkańców biorących udział w projekcie.

Termin spotkania: 7 wrzesień 2020 r.

Miejsce: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” , ul. Tadeusza Kościuszki 9, 37-400 Nisko

Godz.: 14.00 (grupa I), 16.00 (grupa II)

 

Link do transmisji (grupa I): https://youtu.be/SDmFaAqxFkQ
Link do transmisji (grupa II): https://youtu.be/bQI-0i9E2e4

                                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

                                                                                                                                    Waldemar Ślusarczyk