nisko herbBurmistrz Gminy i Miasta Nisko mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Nisko, zarządzeniem Nr 204/2019 z dnia 02.12.2019 r. powołał komisję do przeprowadzenia kontroli palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych. Komisja w składzie: pracownik urzędu, dzielnicowy, sołtys lub radny od miesiąca grudnia 2019 r. będzie przeprowadzać kontrolę palenisk domowych na terenie gminy. Właściciel nieruchomości na podstawie zapisów art. 379 Prawa Ochrony Środowiska jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli pod rygorem ukarania mandatem wystawionym na podstawie zapisów kodeksu ds. wykroczeń.

Burmistrz
Gminy i Miasta Nisko

Zarządzenie (kliknąć)

ekologiaGmina i Miasto Nisko ogłasza nabór uzupełniający od dnia  01.10.2019r. do 31.12.2019r.w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

ekologiaW związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym do projektów pn. „Ograniczenieszkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1  oraz Poddziałania 3.3.2 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020. Poniżej przedstawiamy informację o wynikach naboru uzupełniającego i listę podstawową osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projektach.

Listy kandydatów do wymiany kotłów - nabór uzupełniający:

Lista - biomasa, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - ekogroszek, nabór uzupełniający (pdf)

Lista - gaz, nabór uzupełniający (pdf)