umowa kotly 2W niżańskim magistracie 4 września miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania dotyczącego wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne kotły gazowe. Do projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie kotłów gazowych, przystąpiło ponad 140 mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Bartosz Kasprzak Prezes Zarządu firmy A&B HEATING Sp. z o.o. oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko.

Wykonawcą zadania jest firma A&B HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Budy-Grzybek. Wspomniany powyżej projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Swym zakresem obejmuje demontaż dotychczasowych źródeł ogrzewania, dostawę i montaż 142 sztuk kotłów gazowych niemieckiej firmy BUDERUS, a także przeszkolenie właścicieli posesji w zakresie użytkowania nowych kotłów. Ponadto w ramach projektu zamontowane zostaną kwasoodporne wkłady kominowe, za które uczestnicy projektu nie będą ponosić dodatkowych kosztów.

Wartość całego zadania to 1 937 091 zł. Termin realizacji projektu upływa 31 sierpnia 2021 roku.

 umowa kotly 1umowa kotly 3umowa kotly 4umowa kotly 5umowa kotly 6