spotkanie kotly 1W NCK „Sokół” 7 września miało miejsce spotkanie z uczestnikami projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” w zakresie kotłów gazowych.

Spotkanie rozpoczął Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, który przedstawił ogólne założenia realizowanego projektu. Z kolei wyczerpujące informacje na temat finansowania oraz montowanych urządzeń przekazali zebranym Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych w UGiM Nisko oraz Łukasz Trzpiot przedstawiciel Wykonawcy - firmy A&B HEATING Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Budy-Grzybek.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Swym zakresem obejmuje demontaż dotychczasowych źródeł ogrzewania, dostawę i montaż 142 sztuk kotłów gazowych niemieckiej firmy BUDERUS, a także przeszkolenie właścicieli posesji w zakresie użytkowania nowych kotłów. Ponadto w ramach projektu zamontowane zostaną kwasoodporne wkłady kominowe, za które uczestnicy projektu nie będą ponosić dodatkowych kosztów. Wkład własny jaki muszą uwzględnić mieszkańcy biorący udział w projekcie to 15% + VAT.

Wartość całego zadania to 1 937 091 zł. Termin realizacji projektu upływa 31 sierpnia 2021 roku.

Film ze spotkania cz. 1

Film ze spotkania cz. 2

Film ze spotkania cz. 3

Film ze spotkania cz. 4

Film ze spotkania cz. 5

spotkanie kotly 5spotkanie kotly 4spotkanie kotly 3spotkanie kotly 2