ekologia

Gmina i Miasto Nisko informuje o zakończonym procesie wyboru wykonawcy robót w zakresie montażu kotłów na biomasę w ramach projektu pn. „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany wykonawca: konsorcjum RAKOCZY Stal sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Mireckiego 5 oraz RAKOCZY spółka jawna z siedzibą w Nisku przy ul. Torowej 49, który odpowiedzialny będzie za montaż kotłów na biomasę w Państwa kotłowniach.
Szczegółowe informacje o zasadach i terminach montażu zostały wysłane oddzielnymi pismami do każdego z uczestników projektu.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu:
nr tel. 15 8415 667, 15 8415 646.

mt_ignore