nowowsielecSołtys
Grzegorz Bednarz

Radni Rady Miejskiej w Nisku
Stanisław Jaskot
Barbara Potocka

RADA SOŁECKA 2019-2023

Krzysztof Oczkowski - członek
Marian Cebula - członek
Jerzy Potocki - członek
Tomasz Stój - członek
Zofia Jaskot - członek
Jacek Jaskot - członek

Obszar
38,73 km2

Liczba mieszkańców
1576 mieszkańców – stan na dzień 31 czerwca 2020 r.

Liczba przedsiębiorców:
59 przedsiębiorców – stan na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Nowosielec to miejscowość położona w gminie Nisko, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim, wzdłuż drogi krajowej Nr 19. Jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Zabytek stanowią: kaplica dworska, ob. drewniany kościół z początku XX w. oraz murowana kaplica przydrożna z pierwszej połowy XIX w. Nazwa miejscowości pierwotnie brzmiała: Nowe Sioło, co ma związek z osiedlaniem w 1873 r. kolonistów czeskich i niemieckich. W czasie II wojny światowej hitlerowcy planowali obszar wsi z polami przeznaczyć na poligon wojskowy. Każda rodzina miała rozebrać swój dom i budynki gospodarcze, wziąć dobytek i schować się w okolicznych wioskach. Wielu zamieszkało w pobliskim Jeżowem, przeniosło się do Kończyc, lub wyjechało z Polski. Tylko 5 rodzin nie wykonało rozkazu i ocaliło tym samym swój dobytek, ponieważ poligon nigdy nie powstał. Niestety, przez te zdarzenia w Nowosielcu zostały zniszczone praktycznie wszystkie domy, niektóre nawet trzystuletnie.

Nazwa Pogoń na granicy Nowosielca z Jeżowem Królewskim (spotykana w dokumentach z XI/XII wieku) nawiązywała do ściągania poległych z pola bitwy, co było obowiązkiem chłopów. Według legendy, wiąże się również z ucieczką przez te tereny króla szwedzkiego, po przegranej w marcu 1656 r. bitwie w Rudniku nad Sanem. Starszą częścią miejscowości jest również Piorunka, nazwana tak od częstych, silnych wyładowań elektrostatycznych w atmosferze. W miejscowości znajdują się stanowiska archeologiczne, odkrywające ślady osadnictwa oraz cmentarzysko z najdawniejszych dziejów ludzkości, a także osadnictwo z czasów kultury łużyckiej.

Krajobraz wokół Nowosielca stanowią moreny polodowcowe na równinie 172 m n.p.m., porośnięte sosnowymi borami z różnorodną fauną i florą. Rośliny spotykane na tym terenie to: storczyk pstry, rosiczka, mech widłak, jagoda czarna, brusznica, poziomki, wilcza jagoda, wełnianka, paproć orlica pospolita tworząca gęste zarośla i brzoza syberyjska. Wśród licznego ptactwa występuje bocian czarny, natomiast ze zwierząt: bobry, wydry, jelenie, jenoty, wilki. Ponadto można tutaj spotkać żmiję zygzakowatą, gniewosza plamistego, padalca i zaskrońca. W Nowosielcu aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” oraz Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Ochotnicza Straż Pożarna. W miejscowości znajdują się: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Dom Kultury (filia NCK „Sokół” w Nisku) oraz filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku. Mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas na terenie centrum sportowo-rekreacyjnego, gdzie znajdują się m. in. bieżnia z trzema torami do biegania, boisko, duży plac zabaw oraz siłownia terenowa. Ponadto w miejscowości znajdują się tereny o wysokim potencjale inwestycyjnym.