Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Z dniem 1 września 2017r. rozpocznie działalność Przedszkole nr 2 w Nisku. Przedszkole nr 2 będzie funkcjonować w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku, Podwolinie przy ul. Dąbrowskiego 8 w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Nisku.

Czytaj więcej...Uczennica LO Nisko, Katarzyna Chrapko po raz kolejny została doceniona za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Kasia, jako jedyna przedstawicielka z Polski, z satysfakcją reprezentowała Podkarpacie, powiat niżański, gminę Nisko i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na międzynarodowej Wystawie Wynalazków "2nd Istanbul Intarnational Inventions Fair ISIF’ 17".

Czytaj więcej...12 marca 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” wziął udział w IX Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy.

dzieci szkoaRekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r ,poz.59 ), Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 31/17 z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/264/ 17 z dnia 22 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów.