ico info80W związku z interwencjami mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 i 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z późn. zm.), ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Burmistrz Gminy i Miasta
Nisko

ico info80Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019r.

Zapraszamy osoby:

 • niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
 • mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego, przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
 • które ukończyły 29 rok życia,
 • posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie).

Oferujemy:

 • 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe,
 • indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie pośrednika pracy.

Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych i komputerowych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • catering.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”

 

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333 lub osobiście w biurze projektu. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu.