Czytaj więcej...Budynek po dawnej Oficynie Pałacowej w Nisku, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna już niebawem zmieni swoje przeznaczenie. Lada moment ruszy bowiem gruntowna renowacja wnętrza obiektu i docelowo powstanie w nim Centrum Historii i Tradycji.

Oficyna Pałacowa przy ulicy Kościuszki wpisana jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Dzięki temu udało się pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.4 Kultura w wysokości 1 474  131 zł. Rozbudowa Oficyny będzie w całości kosztować około 1 856 727 zł. Różnica pokryta zostanie z Budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Czytaj więcej...Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 2 w Nisku 13 października odbyła się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty. Były podziękowania, życzenia i nagrody, a także koncert znanego artysty – Andrzeja Rybińskiego.

Czytaj więcej...Centrum przesiadkowe dla mieszkańców Niska przy ulicy 11-go Listopada jest już gotowe. Inwestycja realizowana w ramach „Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Stalowej Woli” przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia mobilności osób mieszkających poza Niskiem.

Inwestycja pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II” została już zakończona. Do tej pory niewielki plac u zbiegu ulic 11-go Listopada i Wolności szpecił miasto. Całość została uporządkowana, powstał ładny obiekt z zadaszoną wiatą i kilkanaście miejsc parkingowych.

Czytaj więcej...Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku-Filia Biblioteczna w Nowosielcu i Stowarzyszenie „Mieszkańcy z Pasją w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Nowosielcu zrealizowali projekt „Huta Młodych Artystów”. Honorowym patronatem  w/w wydarzenie zostało objęte przez Pana Roberta Bednarza Starostę Niżańskiego i Pana Juliana Ozimka Burmistrza GiM Nisko.