ico infoW dniu 23 lutego 2017r Rada Miejska w Nisku podjęła uchwałę Nr XXXIII/239/17 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku.

O zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku o strukturze klas I-VI z oddziałem przedszkolnym w szkołę podstawowa o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadomił rodziców uczniów, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wystąpił o opinię do związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz w dniu 24.02.2017r wystąpił z pismem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie o wydanie opinii w przedmiocie przekształcenia. Przedmiotowe pismo zostało doręczone do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w dniu 24.02.2017r i w tym dniu rozpoczął się bieg 14 –dniowego terminu na wydanie opinii.

Czytaj więcej...5 czerwca w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Tytuł Młodego Innowatora.  Uczniowie Gimnazjum nr 1 osiągnęli w nim ogromny sukces – prace aż dwóch z nich Jakuba Porcji oraz Łukasza Żaka znalazły się w ścisłej czołówce i zostały nagrodzone.

Czytaj więcej...Za nami coroczny Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła 2017”. Program artystyczny rozpoczął koncert „Wiosenne Figle”, który stanowi prezentację dorobku artystycznego zespołów działających przy NCK „Sokół” oraz w jego oddziałach w Nowosielcu i Zarzeczu w sezonie artystycznym 2016/2017.

Na scenie niżańskiego Parku zaprezentowało się 270 młodych działających w zespołach tanecznych, wokalnych, mażoretkowych i instrumentalnym. W programie tegorocznego koncertu wystąpiły zespoły taneczne: Mini Fuks I, Mini Fuks II, Mini Fuks III, Mini Fuks IV, Grupa Młodzieżowa oraz Grupa Reprezentacyjna Fuks prowadzone przez instruktora i choreografa, panią Teresę Świdecką – Węglarz.

Czytaj więcej...W dniu 7 czerwca 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie odbył się finałi uroczyste podsumowanie VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. W przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego – laureaci I miejsca w eliminacjach powiatowych.

Czytaj więcej...Miniony weekend był dla Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” niezwykle pracowity, ale poniesiony wysiłek i trud przyniósł wspaniałe rezultaty.

                 Sobotni dzień - 3 czerwca br., sekcja mażoretek  spędziła w atmosferze Mistrzostw Polski Mażoretek, które organizowane były w tarnobrzeskiej hali MOSiR. Niżańska grupa stanęła na wysokości zadania przywożąc I nagrodę za prezentacje w przemarszu oraz zajmując II miejsce za układ na scenie, co w ogólnej klasyfikacji dało niżańskim mażoretkom tytuł Mistrza Polski !!!