nisko herbOGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu komunalnego w Nisku.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 t.j.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach 18 września 2017 r. do 17 listopada 2017r.,

projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu komunalnego położonego na działkach 598 i 719 w obrębie ewidencyjnym 0001 w Mieście Nisko

Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 7.

W terminie 30 dni można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie wyłożonego planu do Starosty Niżańskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Czytaj więcej...

sport naborBurmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku.

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Miejski Klub Sportowy

„SOKÓŁ”

ul. Kościuszki 20

37-400 Nisko

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 6 roku życia”

40 000,00zł

Razem:

  

40 000,00 zł

Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz: