Czytaj więcej...W sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko 6 sierpnia odbyło się spotkanie z Januszem Szewczukiem Doradcą Strategicznym Związku Miast Polskich. Celem spotkania było przedstawienie założeń programu „Kupuj – Inwestuj lokalnie”.

Prezentacja założeń i analiza wartości w oparciu o program monitormiasta.pl związane były m.in. z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W spotkaniu oraz dyskusji udział wzięli Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Amanda Siudy Kierownik Referatu Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu, Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych oraz Elżbieta Fronc i Robert Sądej z Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Czytaj więcej...W dniu 26.06.2020r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się III spotkanie członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Spotkanie połączone zostało z dwoma panelami dyskusyjnymi. Pierwszy panel dotyczył tematu: „Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście”, zaś drugi dotyczył tematu „Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców”.

Panel dyskusyjny w pierwszym temacie poświęcony został tematyce jakości życia w mieście, dostępności do podstawowych usług publicznych i komercyjnych, możliwości korzystania z usług przez osoby starsze i niepełnosprawne. Dyskusja obejmowała również analizę dostępności do oferty rekreacyjno – wypoczynkowej miasta, analizę sposobu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Niska. W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Alicja Sochacka Dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ”, Rafał Marchut Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy, Agnieszka Kołcz Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marek Dziadek Przedsiębiorca-Przedstawiciel mieszkańców, Magda Fila Przedsiębiorca-Przedstawiciel mieszkańców, Stanisław Bera Członek zarządu Terenowego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku, Rafał Warchoł Przedstawiciel mieszkańców, Mateusz Rychlak Przedstawiciel młodzieży oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Trzecim Spotkaniu Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. W trakcie spotkania zostaną zorganizowane dwa panele dyskusyjne:

- o godz. 10.00 Panel dyskusyjny na temat "Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście", w ramach którego będziemy dyskutować o usługach dla mieszkańców i ofercie czasu wolnego;

- o godz. 11.30 Panel dyskusyjny na temat "Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców", w ramach którego będziemy dyskutować o potrzebach rozwoju miasta w obszarze mieszkaniowym, w obszarze jakości środowiska, wykorzystaniu potencjału komunikacyjnego, a także o posiadanych zasobach przyrodniczo - kulturowych, które mogą stanowić nową, konkurencyjna ofertę turystyczną miasta.

Zapraszamy do bezpośredniego udziału w spotkaniu przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa związanych z pandemią lub do udziału zdalnego - link do transmisji:  https://youtu.be/e_DtagyUWP0

Jeżeli w trakcie panelu chcieliby Państwo zadać pytania, to prosimy o przesłanie treści pytań na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie do udziału w trzecim spotkaniu w ramach Klastra Rozwoju Lokalnego - szczegóły

Czytaj więcej...W dniu 19 czerwca 2020 w budynku NCK "Sokół" w Nisku odbyło się drugie spotkanie członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Spotkanie połączone zostało z panelem dyskusyjnym na temat: "Nisko potężnym ośrodkiem gospodarczym".

W dyskusji o rozwoju gospodarczym Niska, o problemach i hamulcach rozwojowych, o potrzebach lokalnej przedsiębiorczości, potrzebach lokalnego rynku pracy i lokalnego systemu kształcenia udział wzięli: Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Robert Bednarz Starosta Niżański, Tomasz Miśko Dyrektor ARP Oddział Tarnobrzeg, Marek Gabzdyl i Krzysztof Markiel Doradcy Związku Miast Polskich, Ryszard Roczniak Prezes firmy VOSTER, Piotr Rutyna Dyrektor PUP w Nisku, Dorota Mizak Dyrektor Zakładu Artykułów Ściernych "ARMES", Mirosław Kus Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Krzysztof Haliniak Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych. Paneliści podkreślali potrzeby inwestycyjne w obszarze rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy, ale również wskazywali na potrzeby związane z tworzeniem sieci współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, pomiędzy firmami, jak również potrzeby rozwoju usług instytucji otoczenia biznesu. W ramach dyskusji padła propozycja powołania centrum obsługi inwestora lub innej instytucji otoczenia biznesu, która w sposób bezpośredni zajmowałaby się rozwojem niżańskiej przedsiębiorczości. Do kluczowych atutów lokalnego rynku zaliczono położenie tranzytowe, rozwój kluczowych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez tereny gminy Nisko, a także dostęp do dwóch obszarów inwestycyjnych w Nowosielcu i w Zarzeczu. Przeprowadzona debata rozpoczęła cykl dyskusji na temat przyszłości miasta i jego rozwoju społecznego - gospodarczego. Cykl spotkań organizowany jest w ramach przygotowania projektu do Programu Rozwój Lokalny, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Relacja ze spotkania dostępna jest w całości pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=XCjTgGzRLlU&feature=youtu.be

Przed samorządem jeszcze dwie debaty: "Usługi dla mieszkańców, czas wolny w mieście" oraz "Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców". Do udziału w debatach zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy. Istnieje również możliwość wyrażenia swojej opinii na uruchomionym forum, które znajduje się na stronie głównej Gminy i Miasta Nisko www.nisko.pl. Zapraszamy do wypełnienia ankiety i do udziału w Forum Rozwoju Lokalnego.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...