Czytaj więcej...Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do udziału w drugim spotkaniu w ramach Klastra Rozwoju Lokalnego. Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 19 czerwca 2020 r. w sali NCK Sokół w Nisku o godz. 10.00 z zachowaniem wymaganych zasad i ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Spotkaniu towarzyszyła będzie debata pt. "Nisko - prężnym ośrodkiem gospodarczym", do udziału w której zachęcamy. Całość będzie transmitowana na żywo. Transmisja dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=XCjTgGzRLlU&feature=youtu.be

Zaproszenie do udziału w drugim spotkaniu w ramach Klastra Rozwoju Lokalnego - szczegóły

Czytaj więcej...Kolejne spotkanie zespołu roboczego oraz zespołu kluczowych specjalistów odbyło się 3 czerwca w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Spotkanie związane było z pracami nad projektem do Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego przedmiotem była analiza GROW.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...W dniu 04.06.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz zespół kluczowych specjalistów uczestniczył w kolejnym seminarium on–line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast.

Przedstawiono pakiet zmian dla budownictwa społecznego i komunalnego. Zaprezentowano ideę i dokonania kooperatyw mieszkaniowych jako trzeciej drogi - oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Pokazano dotychczasowe doświadczenia w ich realizacji, korzyści, a także propozycje legislacyjne. Omówione zostały także wnioski z ankiety IRMiR dot. sytuacji w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19. Także w nawiązaniu do pandemii zorganizowano debatę. Jej uczestnicy odnosili się do tezy, że po epidemii wzrośnie znaczenie mieszkalnictwa dla rozwoju małych i średnich miast.

O swoich doświadczeniach opowiadali też przedstawiciele miast: Kamiennej Góry, Rybnika, Kępic i Kępna.

Materiały i szczegółowa relacja z seminarium: http://www.miasta.pl/aktualnosci/mieszkalnictwo-istotnym-czynnikiem-rozwoju-lokalnego-relacja-z-seminarium

 

Czytaj więcej...W ramach przygotowania kompletnej propozycji projektu do Programu Rozwój Lokalny przedstawiciele miast polskich, w tym również przedstawiciel miasta Nisko Pan Krzysztof Haliniak uczestniczyli w wizycie studyjnej w mieście BODO w Norwegii. Wizyta została zorganizowana przez Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Celem wizyty było zapoznanie się z działaniem norweskich samorządów w obszarze rozwoju lokalnego. W trakcie dwudniowej wizyty, jako delegacja miast polskich mieliśmy możliwość zapoznania się z zasadami działania regionów i gmin norweskich.

Pierwszy dzień poświęcony został zasadom działania norweskich regionów, ich obowiązków i podejmowanych zadań, czy współpracy z lokalnymi gminami. Informacje przedstawiane były przez przedstawicieli regionu Nordland.

Na początku każdy z przedstawicieli miał możliwość zaprezentowania swojego miasta. Mogliśmy przedstawić również krótką informację o Nisku.

Czytaj więcej...Kolejne seminarium on-line nt. „Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta” w ramach Forum Rozwoju odbyło się w dniach 07-08.05.2020r. w UGiM Nisko, w którym uczestniczył zespół roboczy oraz zespół kluczowych specjalistów.

Warsztaty były poświęcone wyzwaniom, z którymi spotykają się polskie miasta prowadząc procesy transformacji cyfrowej. Celem warsztatów była nie tylko identyfikacja wyzwań oraz określenie ich wag, ale przede wszystkim wskazanie przyczyn problemów oraz wypracowanie propozycji działań i narzędzi, które pozwolą miastom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami.

Pierwszego dnia seminarium zaprezentowane zostały zarówno główne idee miasta inteligentnego, w tym wielowymiarowej transformacji cyfrowej w miastach, jak również przykłady działań i inicjatyw wspierających proces transformacji cyfrowej miast prowadzonych przez różne instytucje rządowe jak i pozarządowe oraz praktyczne rozwiązania stosowane w miastach.

Drugiego dnia warsztaty miały na celu wypracowanie kluczowych rekomendacji dla transformacji cyfrowej miast, której celem jest nie tylko optymalizacja funkcjonowania miasta, ale również uruchomienie endogennych potencjałów rozwoju.

Seminarium było też transmitowane na facebook’u ZMP, a materiał video był udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu, co umożliwiło udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników. Dzięki udziałowi w seminarium miasta mogły:

  • lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego,
  • wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju,
  • wymieniać się wiedzą z innymi miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
  • zapoznać się z przykładami działań innych samorządów.