Czytaj więcej...W niżańskim kalendarzu data 26 - 27 sierpnia 2017 r. zapisała się jako Dni Niska - Święto Chleba, odbywające się corocznie pod patronatem burmistrza gminy i miasta. Obecny włodarz Niska, pan Julian Ozimek, otwierając uroczystość, życzył mieszkańcom wspaniałej zabawy i zachęcał do degustacji potraw. przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej...W całej Polsce obchodzono  Święto Wojska Polskiego, a jego datę - 15 sierpnia - ustanowiono kilkanaście lat temu na pamiątkę słynnej Bitwy Warszawskiej.

W Nisku od dawna stacjonuje jednostka wojskowa, więc i w naszym mieście odbyły się okolicznościowe uroczystości. Na plac Wolności wmaszerowały pododdziały, prowadzone przez orkiestrę dętą pod batutą Mirosławy Barylskiej.

Czytaj więcej...Terenowe Koło PZER i I w Rudniku obchodzi w tym roku 10 - lecie samodzielnej działalności (po odłączeniu się od Stalowej Woli), więc prężnie działający zarząd postanowił zorganizować uroczyste obchody tego jubileuszu.

Czytaj więcej...Jedną z najbardziej atrakcyjnych form realizacji projektu "Pora na aktywnego seniora", wdrażanego przez Niżańskie Centrum Rozwoju, są wycieczki turystyczno - edukacyjne. Pierwszym w tym cyklu wyjazdem był jednodniowy wypad do Sandomierza.

Czytaj więcej...Niżańskie Centrum Rozwoju w ramach realizacji projektu "Pora na aktywnego seniora" zorganizowało dwa spotkania integracyjne dla czterech terenowych kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu powiatu niżańskiego. Pierwsze z nich odbyło się 6 czerwca 2017r. w Ulanowie, a drugie 26 czerwca b.r. w Krzeszowie.