nisko herbZgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje niniejszym do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zobacz wykaz w formacie pdf ico pdf

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Kolejne warsztaty Klubów Młodego Odkrywcy działających w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 odbyły się  27 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1. Na tym spotkaniu priorytetem było wyznaczenie ciepła topnienia lodu czyli ilości ciepła potrzebnego do stopienia 1 kg tej substancji.

Na zajęciach wykorzystano pomoce naukowe zgromadzone z pracowni trzech gimnazjów: kalorymetry, termometry,  wagi i dużo lodu. Po skompletowaniu przyrządów i przydzieleniu grup uczniowie rozpoczęli pomiary, które okazały się bardzo frapujące, gdyż na co dzień uczniowie nie korzystają z wag i termometrów laboratoryjnych. Wyniki zapisywano w tabelach i wykonywano niezbędne obliczenia by określić ciepło topnienia lodu. 

Czytaj więcej...W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 29 kwietnia odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Wzięło w nim udział 35 uczniów. Po uroczystym rozpoczęciu konkursu o godzinie 800 i krótkim omówieniu zadań uczniowie przystąpili do pracy. Zgodnie z regulaminem dzieci na rozwiązanie zadań miały 60 min. Nad ich pracą czuwała Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli matematyki z Gminy Nisko.

Czytaj więcej...Gmina i Miasto Nisko weźmie udział w akcji pod nazwą Dni Otwarte Funduszy Europejskich (Dni Otwarte, DOFE). Przedsięwzięcie  to polega na udostępnianiu - szerokiemu gronu zainteresowanych - projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, w celu promocji efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

DOFE będą się odbywać w okresie między 12 maja a 15 maja 2016 r., na terenie całej Polski. Nisko udział w akcji weźmie w niedzielę 15 maja w godzinach od 9:00 do 17:00.