Czytaj więcej...Marcin Folta – nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku wziął udział w seminarium szkoleniowym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.  Seminarium organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Instytutem Yad Vashem jest wynikiem umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej, oświatowej. Odbyło się ono w dniach 11-20 września 2016 roku.

nisko herbW związku z interwencjami mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przypomina o ustawowym zakazie palenia śmieci w piecach domowych. Spalanie śmieci w piecach  jest zabronione i karalne. Zgodnie z art. 155 i 199 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz 21 z późn. zm) , ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Wszystkie zaobserwowane przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...