pilka noznaBurmistrz Gminy i Miasta Nisko rozpatrzył wnioski na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu.

Wykaz klubów sportowych dofinansowanych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku.

Nazwa Klubu Sportowego

Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Miejski Klub Sportowy

„SOKÓŁ”

ul. Kościuszki 20

37-400 Nisko

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży począwszy od 6 roku życia”

220 000,00zł

Amatorski Klub Sportowy „ORKAN”

Plac Wolności 7

37-400 Nisko

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży”

45 000,00zł

Klub Sportowy

Zarzecze

ul. Mickiewicza 24

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie meczy piłkarskich i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

45 000,00zł

Klub Sportowy Podwolina

ul. Kochanowskiego 32

37-400 Nisko

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy i Miasta Nisko

45 000,00zł

SKS GALENA Racławice

ul. Lubelska 5A

37-400 Nisko

"Podniesienie jakości zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych poprzez zakup sprzętu sportowego i rozbudowę istniejącej bazy sportowej w miejscowości Racławice"

45 000,00zł

Razem:

  

400 000,00 zł

 

Kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań z zakresu sportu w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Mista Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

Pobierz:

 

 

Czytaj więcej...Gmina i Miasto Nisko w 2017 roku realizuje szereg projektów objętych wsparciem finansowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród zadań z udziałem środków zewnętrznych znalazł się projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta w zakresie podniesienia standardów wychowania i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym”. Zakres działania obejmuje przebudowę części istniejącego budynku szkoły w Podwolinie na potrzeby działania nowej placówki Przedszkola nr 2 w Nisku. Przebudowie poddana zostanie część budynku szkoły o powierzchni 287 m², w której zlokalizowane zostaną pomieszczenia dla nauczycieli, aneks kuchenny, zmywalnia, dwie sale zajęć dla dwóch tworzonych oddziałów przedszkolnych, trzy toalety, szatnia i schowek oraz część komunikacyjna. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie prac budowlanych, montażu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wodociągowej i centralnego ogrzewania.